Hieronder staan de bedrijven die ons steunen bij de actie van de Chiel Thomas Stichting.
die we dit jaar voeren.
Deze sponsors zijn we zeer dankbaar, mede door hun steun kunnen we ook dit project tot een groot succes maken.
Maar kunnen natuurlijk altijd meer bij.
Steun ons bij deze actie. Stuur een mail naar krystteam@hotmail.com
U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL48 INGB 0002 6049 64  t.n.v. Krystteam Tzum.
Uw bedrijfsnaam met eventueel een link naar de website zal dan toegevoegd worden aan de lijst.
Bellen mag ook het nummer is 06-30101210

B.v.d. it Krystteam.

 

 

Hoofdsponsors 2014

   
   
   
   
 

 

Sponsors 2014

 
Bedrijf Plaats Website-telefoon
Tolsma grondverzet en loonbedrijf Tzum  www.loonbedrijftolsma.nl
MW Rentals Sound and Light equipment Bolsward Tel: 06-53848151
KTF Kraanverhuur Harlingen www.ktf-harlingen.nl
Sijperda verhuur Franeker www.sijperdaverhuur.nl
Multilogo reclame en zonwering St. Annaparochie www.Multilogo.nl
Kitbedrijf Kit-afdichingen.nl Arum www.kit-afdichtingen.nl
Feen Music Productions Oude Biltzijl www.togolucky.nl
Metsel/voeg bedrijf Rogé BV. Bolsward www.roge.nl
Sneek Recycling Sneek www.sneek-recycling.nl
GAWA equipment connections Sneek www.gawa.nl
Mechanisatiebedrijven de Blaauw Sneek/Heerenveen www.deblaauw.nl
Posseth Montage Dronrijp www.posseth.nl
www.sybshop.nl Winsum www.sybshop.nl
Fa. Jappie Groeneveld en zn evenementenservice St. Jacobiparochie www.jappiegroeneveld.nl
 Hiemstra Financiele Dienstverlening   Franeker www.hiemstrafd.nl
Ythuske De Bikker Franeker www.debikker-franeker.nl/
Keet Wuns Wons www.facebook.com/keet.wuns?fref=ts
Romke de Jong loon en handelsbedrijf Kubaard www.rdejongkubaard.nl/
MechanisatieFraneker Franeker www.mechanisatiefraneker.nl
Gebr. Dijkstra international livestock services Hijlaard www.gebroedersdijkstra.nl
Van der Velde Mode en Slapen Winsum www.mode-slapen.nl
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma Harlingen www.bouwbedrijfbruinsma.nl
Schaafsma Tweewielers Dronrijp www.schaafsma-tweewielers.nl
Omrin Afvalverwerking Leeuwarden www.omrin.nl
FAB Riool Beheer Menaldum www.fab-beheer.nl
Distilleerderij “De Stiekeme Stoker” Bolsward www.destiekemestoker.nl
De snackgigant Engelum www.snackgigant.nl
Keukenland Design  Franeker www.keukenfraneker.nl
Kamstra Steenhandel Hinnaard www.kamstrasteenhandel.nl
Entertainmentduo Bertus en Pieter Tzum  www.bertusenpieter.nl
Speerstra Feed Ingredients Lemmer www.speerstra.com
De Otterbar Witmarsum www.otterbar.nl
EJ de Jong Transport Parrega/Workum www.ejdejongtransport.nl
Gerbrandy Heibedrijf en Funderingtechnieken Wommels www.gerbrandyheibedrijf.nl
www.tsjomonline.nl Tzum www.tsjomonline.nl
It Huske Tzum  www.stockcar29.com
Dijkstra Stuc Tzum Tel: 06-22193735 
Metsel bedrijf Eize Douna Arum www.metselbedrijf-eizedouna.nl
Bouwservice Jan de Boer Tzum  www.bouwservicejdeboer.nl
sybesma Biologische leghenhouderij Tzum  
Dekstation stal Okkema Britswert www.stalokkema.nl
Marcus van der woude, De fietsspecialist Franeker www.vanderwoudefietsen.nl
Jorrit de Vries Kraanverhuur  Tzummarum www.jorritdevrieskraanverhuur.nl
Firma Goodijk Sexbierum   
Drukkerij Bambach Harlingen www.drukkerijbambach.nl
Wietze Bosch Bouwservice Wjelsryp Tel: 06- 54332735
Bakkerij de Schiffart Tzum/Witmarsum Tel: 0517-452206
J. Dunnewind las en industrieservice Dalerpeel Tel: 0524-572052
Upgrade Computers Tzum www.upgradecomputers.nl
Sporthuis AP van der Feer Bolsward www.apvdfeer.nl/
De Vuurwerkgigant Franeker www.vuurwerkgigantfraneker.nl
Toute Reclame Dronrijp www.toutereclame.nl
FWT Trading Ried www.FWT-trading.nl
Jep machinist verhuur Engelum Tel: 06-12910871
www.inbouwidee.nl Wommels www.inbouwidee.nl
Voermengbedrijf Reitsma Witmarsum Tel: 06-53845439
Autobedrijf Henk de Jong Tzummarum www.autobedrijf-henkdejong.nl
Mennema service en installatie Dronrijp Tel: 06-41132687
TLB de Jong tuinmeubelen en loonwerk Lollum Tel: 06-55923494
Aardema transport B.V. Wommels  
Cola Keet Sexbierum  
Marco Terpstra Bouw Tzum Tel: 06-45260698
Stockcar team 6469    
Doarpshus Yn e Mande Welsrijp  
Themmen Heftrucks  Ferwert www.themmen.nl
Stucadoorsbedrijf Varia-stuc Lollum Tel: 06-11318857
F.H. Montage  Franeker Tel: 0517-390762
Brandweerkazerne Franeker   www.brandweerfraneker.nl
Firma Jorna Fourage Handel Tzum www.jornatzum.nl
Handelsonderneming Karel de vries Spannum www.kareldevries.nl
Recreatieboerderij Slachtehiem Lollum www.slachtehiem.nl
Tromp las en montageservice Tersoal Tel: 06-14413435
Louwenaar agenturen Leeuwarden Tel: 06-53583531
Café La Dolce Vita  Franeker  
Obelisk Hoveniers Tzum www.obeliskhovenier.nl
Bouwbedrijf Scharringa Wjelsryp www.bouwbedrijfscharringa.nl
Metsel- en Voegwerken L. de Boer  Lollum Tel: 06-53231934
Oudbouw-handel.nl Arum www.oudbouw-handel.nl
Ontbijtservice Arie en Ina Okkema Winsum   
R. Dunnewind Service Achlum  Tel: 0517-854292
Heins autoschadebedrijf Blauwhuis www.autoschadeheins.nl
Loonbedrijf  R en H Bakker Tzum www.loonbedrijfbakker.nl
Tolsma Bouw Tzum  Tel: 06-51567098
Rijplatenverhuur Deinum Dronrijp www.rijplatenverhuurdeinum.nl
 GeBr. Vellinga Int. Handels- & Transportbedrijf Easterein www.gebrvellinga.nl
Floorstyle parketlegdienst Oude Bildtzijl www.floorstyleparket.nl/
Installatiebedrijf Witteveen Achlum www.installatiebedrijfwitteveen.nl
Gebroeders Greidanus mechanisatietechniek Winsum www.greidanuswinsum.nl
Restaurant-Grandcafé De Grillerije Franeker www.degrillerije.nl
De Jong RVS Wommels www.dejongrvs.nl
Bouwbedrijf Kooistra Kubaard www.boubedriuwkooistra.nl/
Klussenbedrijf en caravanstalling Talsma Tzum Tel: 06-51888922
Bouwbedrijf Frankena Wommels/Vlieland www.frankenabouw.nl
Westerdijk Schilders Tzum www.westerdijkschilders.nl
Firma Truurd Tzum   
APK Keuringsstation van der Oest Franeker www.apkvanderoest.nl
Cafetaria Anytyme 't Park Franeker www.anytymehetpark.nl
Voetbal Vereniging Tzum  Tzum www.vvtzum.nl
Slagerij J. Walburg Tzum www.slagerijwalburg.nl
Carga Afbouw Nijland www.carga-afbouw.nl
Velzen Afbouw Achlum www.velzenafbouw.nl
Autohuis Winsum Winsum www.autohuiswinsum.nl
De Takomst BV melktransporten Workum   
melkveehouderij p & H Kooistra  Kubaard   
Taxi Jacky   Tel: 06-18394046
melkveehouderij frans Kramer Kubaard   
Minikraan verhuur en loonwerk Lars van Olst  Tersoal Tel: 06-24850995
Koehoorn schepen en handel Kiesterzijl Tel: 0517-396884
TLB de Jong tuinmeubelen en loonwerk Lollum Tel: 06-55923494
GB Bouwbedrijf  Sneek Tel: 06-47414847
Café Spaltenbrege Terwispel  
De Westhoek Gaya Indonesia Westhoek www.gaya-indonesia.nl
Marcia's Salon at home Tzum www.marcia-salon-at-home.nl
Postma bestratingen Sneek Tel: 06-14504179
Rijschool Quarré Franeker www.rijschoolquarre.nl
Red Devils Coast Area MC Schalsum www.Mcschalsum.nl
Geitenhouderij Frank en Baukje Kramer Marrum  
Transportbedrijf de Jongh en Ypma BV Franeker Tel: 0517-396166
Langhout Heftrucks Franeker www.langhout-heftrucks.nl
Weiland Vloeren BV Bitgummole www.weilandvloeren.nl
Bankert Techniek en Design Tzum Tel: 0517-234 306
Keet Net Benaud Franeker  
Haarsalon Atsje Britswert Tel: 06-30847054
René Bosgraaf Tuinaanleg & Onderhoud Britswert Tel: 06-22638186
Autobedrijf Wielinga Wommels www.wielinga-wommels.nl
Rinia Fietsen Makkum www.riniafietsen.nl
Gebr. Groeneweg technische dienstverlening Tzum Tel: 06-14440220
Kapsalon De Kapperij Peins Tel: 0517-269379
Jens Frankena Timmer- en onderhoudsbedrijf Tzum www.jensfrankena.nl
Let's paintball indoor paintball hal Leeuwarden www.letspaintball.nl/
Rijschool Triple R Stiens www.rijschooltriple-r.nl
Boek autobedrijf  Arum. www.boekautobedrijf.nl
ACR  Winsum  www.acrwinsum.nl
Coop Winsum  www.coop.nl/supermarkten/winsum-frl/coop-tolsma
Jumbo  Wommels  
Murks slagerij  Wommels www.murksslagerij.nl
Reade hynder Wommels www.itreadehynder.nl
DA Fizel Wommels Wommels www.fizel.nl/
Echte Bakkerij Posthuma  Wommels www.posthuma.echtebakker.nl/
Restaurant Partycentrum Noflik Easterein Easterein www.noflikeasterein.nl/
Tuincentrum Gaardenier Wommels www.tuincentrumgaardenier.nl
Beauty en Care Amaranthus Wommels www.amaranthuswommels.nl
Autowascentrum Dijkstra BV Franeker www.autowasserij.nl/franeker/autowascentrum-a-dijkstra
G van der Velde Security, evenementen,
onderhoud en beheer      
Rottevalle www.gvandervelde.nl
Cake Avenue   Franeker http://www.cakeavenue.nl
     

 

 

 

Copyright krystteam 2010  gemaakt door Lieuwe Bosch